top of page

Hvad er biodiversitet?

Ordet biodiversitet stammer fra det græske ord bios, der betyder liv, og det latinske diversus, der betyder forskelligartet. Til sammen bliver det til biodiversitet, for det er nemlig lige præcis det, ordet betyder: mangfoldighed af liv.


Men det handler ikke kun om mængden af liv. Som ordet mangfoldighed hentyder til, så betyder biodiversitet, at der er mange forskellige arter og former for liv.


Mange insekter og fugle har bygget deres leve- og ynglesteder op omkring tilstedeværelsen af forskellige planter og det er derfor ikke lige meget, hvad vi planter. Eksempelvis, er mange typer af bier afhængige af enkelte plantearter for både føde og ynglesteder.


Det er ikke kun insekterne, der vender tilbage, når haven bliver vild. Mange fugle foretrækker også frø fra udvalgte planter. Derudover er en have med et rigt insektliv som en slags festbuffet for småfuglene - med dem kommer fuglestemmerne.

​Og hvem kan ikke lide fuglesang?


Så når du skal opnå biodiversitet, er det derfor vigtigt, at der er mange forskellige typer af planter og krat for, at området kan tiltrække et forskelligartet dyre- og insektliv.

bottom of page