top of page

Færre og færre insekter

Vores vilde natur er presset - og det er vores insekter også. Vi ved, at naturen og plantelivet er afhængigt af insekter til bestøvning, til oprydning af døde organismer i naturen og som fødekilde for fugle og mindre pattedyr.


Men hvorfor er insekterne så pressede?


Kort fortalt er de pressede, på grund af manglen på vild natur.


Vores landbrug lægger beslag på en meget stor del af vores naturarealer. Det betyder store marker med kun en enkelt afgrøde og langt imellem læhegn og krat, som er der, hvor insekterne trives bedst.


I vores haver ligger plænen ofte hen som en gold græsørken, og det er insekterne heller ikke særligt vilde med. De trives bedst i tæt bevoksning med en masse blomster og andet grønt.

Derfor kan vi selv gøre meget for at hjælpe insekterne lidt på vej. Vi kan plante vilde blomster, vi kan lade hækken i baghaven stå vildt, vi kan lave insekthoteller og grenbunker.


Så længe der er et stykke med jord, kan vi indrette oaser, der gavner insekterne, men også er smukke at se på.

bottom of page