Klargøring og pleje af dit nye bed

Anlægsgartnere har en stor erfaring i etablering af plantebede, som kan have forskellige krav og forudsætninger. Derfor kan anlægsgartneren som fagperson, være med til, at dit nye område med vilde planter bliver en succes og vil trives i mange år fremover.

Herunder kan du læse lidt om, hvad der er særlig fokus på, når man etablerer og plejer vilde planter.

Placering af bed

De fleste af de plantearter, der indgår, har deres naturlige voksesteder på lyse og åbne placeringer, langs vejkanten, på overdrev og sydvendte skråninger. Det er derfor en god ide at placere dit vilde bed på en solbeskinnet plet, hvor folk også kan nyde blomsterne og følge bedets udvikling.

Klargøring før plantning

Klargøring er altafgørende for, at du opnår det ønskede resultat. Hvis du planter planterne i en god muldjord med masser af næring, vil planterne hurtigt blive udkonkurreret af mere aggressive arter som fx græs, brændenælde, bynke og tidsler. Det er derfor ofte nødvendigt, at du udskifter de øverste 10-15 cm muldjord med en jord med et lavere indhold af næring, som fx vasket sand/grus. Dog kan der være stor geografisk forskel på, hvor næringsrig jorden er forskellige steder i Danmark. 

 

Er råjorden komprimeret i bunden af bedet, løsner du den, inden der fyldes sand og grus i.

Hvis det er muligt, så anvend den opgravede jord til at lave en sydvendt skråning med sten og træstubbe på. Det er både flot og gavnligt, da fugle og insekter kan bo og sole sig på og ved stenene. Og så sparer du også på både omkostninger og miljøbelastning, ved at undgå at skulle køre jorden bort.

Det vil være en fordel at klargøre bedet i så god tid som muligt inden udplantning, så bedet kan luges over et par gange inden planterne skal i jorden.

Pleje og drift af bedet

Lugning

Det er nødvendigt at holde bedet rent for indflyvende frøukrudt i den første periode efter etablering af dit bed. Det vil være meget individuelt hvor stort behovet er, men du kan nok forvente en 3-4 gange med 3 ugers mellemrum, indtil planterne har lukket en større overflade af bedet.

Du skal ikke gøde, da dette blot vil fremme vilkårene for de aggressive og næringskrævende planter. De valgte planter er naturligt nøjsomme og har ikke brug for gødning.

Efter bedet har lukket sig, vil det kun være nødvendigt med meget lidt håndlugning. Hold dog øje med om aggressive arter begynder at etablere sig og skynd dig at få dem fjernet med det samme, hvis de dukker op. 

Du skal endelig ikke anvende kemi til renholdelse.

Det er en god idé, at stikke kanten på bedet en til to gange om året. Dels er det med til at forhindre at en eventuel græsplæne, som bedet er etableret i, ”æder” sig ind på bedet. Dels kan det skabe en flot visuel effekt at have det vilde bed, men med en velfriseret kant.

Hvis du vælger at etablere en sydvendt bakke af den opgravede muldjord, hvor du har brugt større sten, skal den slås et par gange om året, så stenene ikke gror helt til og stadig kan fungere som varmekilde til bl.a. sommerfugle, der er vekseldyr og har brug for varme for at kunne flyve.

  

Vand er grundlaget for al liv, også for insekter og fugle. Du kan derfor at grave en lille balje ned eller sætte et fuglebad ved bedet. Sørg for lægge et par mindre sten ned i vandet, så der er flere muligheder for, at insekterne kan drikke af vandet. Lecakugler, der flyder rundt på overfladen, er også en god måde at give adgang for insekterne til vandet på.

Hvad skal der ske efter afblomstring?

Du skal fjerne det visne plantemateriale for at undgå, at tilføje for meget næring til jorden, når det nedbrydes.

Vores anbefaling er, at du lader de visne blomster og stængler ligge til først på foråret. Ved at lade dem ligge og ikke fjerne dem straks efter afblomstring, får frøene mulighed for at drysse af, og insekterne kan bruge det visne plantemateriale som skjul vinteren over.

Du kan også lægge det i en dynge i et levende hegn eller lignede, hvis din grund tillader dette. På den måde vil insekter og mindre pattedyr og fugle kunne bruge det til at søge skjul i. Måske kan du også være heldig, at nogle af de frø, der stadig sidder i de visne blomsterstande, spirer og bidrager yderlige til mangfoldigheden i området.

Planternes livscyklus​

Når du etablerer et bed - uanset beplantning - er det vigtigt at huske på, at planterne ikke altid står i fuldt blomsterflor.

Plantearterne i Vilde Planter er udvalgt, så der er planter i blomstring fra tidlig sommer til ud på efteråret.  Men en vigtig del af planternes livscyklus er frøsætningen. Dette sker efter blomstring, når planten sætter frøstande og visner hen. 

Her er det vigtigt at planterne stadig får lov at stå og afgive deres frø. Ikke kun for at sikre, at plantearten er repræsenteret året efter, men også fordi at en lang række småfugle, insekter og mindre pattedyr er afhængige af både planternes frø og det visne plantemateriale.

Og så kan planterne stadig være smukke, selvom blomsterne er væk - det er et helt eventyr at følge den udvikling, der sker fra blomsterknop til frøstand. Tænk bare på vild gulerod med sine fuglerede-lignende frøstande eller almindelig kongepen, der går fra at ligne en mælkebøtte, til at ligne en guldpen.