top of page

Hvad tilbyder vi

Vilde planter er med til at sikre overlevelse af vores vigtige insekter, som er stærkt truede i den danske natur

Insekter er vigtige alle steder, derfor har vi brug for vilde planter både i vores danske natur, men også i vores bymiljøer og på vores grønne områder. Heldigvis er der de seneste år kommet øget interesse for at tage initiativ til at bringe naturen tilbage til de truede insekter og fugle.

Med VILDE PLANTER tilbyder vi en nem måde at komme i gang med jeres egen vilde natur!

Blomstermix-cirkel.png

Vi har sammensat en palette af danske vilde planter, der er nøje afstemt efter hinanden, så de sikrer en høj biodiversitet og et reelt leve- og fødegrundlag for vores insekter. De fleste af planterne er flerårige, hvilket sikrer, at mangfoldigheden opretholdes år efter år.

De små danskproducerede planteplugs skaber et synligt bed fra starten og gror hurtigt til, hvilket gør det sværere for ukrudt at etablere sig, og bedet bliver nemmere at renholde.

 

Konceptet henvender sig til virksomheder, boligforeninger, private, institutioner og andre med interesse for at skabe vild natur på deres arealer.

Du køber den færdige pakkeløsning gennem din lokale anlægsgartner

VILDE PLANTER er en færdig pakkeløsning, som købes igennem din lokale anlægsgartner. De vil også kunne guide dig i forhold til jordbundsforhold, etablering af bedet og den efterfølgende pleje og vedligehold.

 

​Med VILDE PLANTER får du

  • 960 små planteplugs fordelt på 12 forskellige vilde, danske plantearter

  • Planterne rækker til et 48 m2 stort bed eller flere små bede

  • Planterne er ca. 5 cm i diameter når de udplantes

Med pakkeløsningen fra din anlægsgartner, får du også en informationsplakat og et hårdført skilt i metal til placering i bedet, så bedets funktion er tydelig for alle forbipasserende.

Ønsker du at købe pakkeløsningen direkte, så henviser vi til webshoppen bgflux.dk

Plakat+skilt.png

VILDE PLANTER er en sæsonvare, som produceres og leveres to gange om året

  • Bestil senest 10. februar 2023 og få dine planter 12. april

  • Bestil senest 30. juni 2023 og få dine planter senest 12. september

Køllesværmer, blåhat 2.JPG
IMG_3371.jpeg

Hvem er VILDE PLANTER

Konceptet VILDE PLANTER er et samarbejde mellem URBANGREEN og BG Byggros. Målet er at få flere vilde planter ind i vores grønne områder. Vores fælles mission er ikke kun at sørge for, at vi får hjulpet biodiversiteten på vej, men også at forskønne vores omgivelser og udbrede folks kendskab til vores gavnlige og smukke vilde planter.

IMG_3339.jpeg
BG Byggros – en grøn koncern

Gennem mere end 30 år har vi leveret innovative og bæredygtige grønne løsninger til bygge- og anlægsbranchen. Vi har bl.a. udviklet BGreen-it-serie af grønne tage og grønne vægge, som pryder mange bygninger rundt om i Danmark. Du kan læse mere på byggros.com.

 


URBANGREEN - bringer naturen til byen

For 10 år siden blev URBANGREEN skabt som et tværfagligt samarbejde mellem en række fagfolk, med en vision om at bringe den vilde natur ind i vores kultiverede naturlandskab. I dag drives selskabet af biolog Dorte Nissen som har en stor erfaring med vilde planter, lige fra indsamling af frø til produktion til færdige biotoper fra den danske natur. Du kan læse mere på urbangreen.dk

bottom of page